Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Vrapice665177678/1
Vrapice665177680/2
Vrapice665177868/1
Stehelčeves755443626/5
Stehelčeves755443627
Stehelčeves755443628
Stehelčeves755443626/4
Stehelčeves755443632/3
Stehelčeves755443626/1