Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Beroun602868529/1