Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Beroun602868905/1
Beroun602868529/1