Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Neškaredice677922147/2
Neškaredice677922147/18