Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Byšice617172102/2