Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Hořany u Poříčan645001284
Hořany u Poříčan645001302
Hořany u Poříčan645001303
Hořany u Poříčan645001306
Hořany u Poříčan645001308
Hořany u Poříčan645001309
Hořany u Poříčan645001310
Hořany u Poříčan645001183/5(KN)
Hořany u Poříčan645001161/4(KN)
Hořany u Poříčan645001161/5(KN)
Hořany u Poříčan645001161/6(KN)
Hořany u Poříčan645001229 (ZE)
Hořany u Poříčan645001240 (ZE)
Hořany u Poříčan645001242 (ZE)
Hořany u Poříčan645001273 (ZE)
Hořany u Poříčan645001284 (ZE)
Hořany u Poříčan645001730 (ZE)
Hořany u Poříčan645001239/1 (ZE)
Hořany u Poříčan645001239/2 (ZE)