Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Neškaredice677922147/4
Neškaredice677922147/14
Neškaredice677922147/21