Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Neškaredice677922173/2
Neškaredice677922173/5
Neškaredice677922173/6