Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Nymburk7082323533
Nymburk7082323534
Nymburk7082321245/122