Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Soběhrdy75153783/2
Soběhrdy751537st. 21/1
Soběhrdy751537st. 21/4
Soběhrdy751537st. 960
Soběhrdy751537st. 961
Soběhrdy751537st. 964