Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Dolínek70898482
Dolínek70898484/4
Dolínek708984302