Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Nová Ves I705713475/1
Nová Ves I705713475/2
Nová Ves I705713416
Nová Ves I705713760/33