Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Kutná Hora6777104163/30