Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Nová Ves u Prahy705411156/4
Nová Ves u Prahy705411156/5