Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Hořátev645028464/8
Hořátev645028308
Hořátev645028309