Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Kolín6681502585/3