Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Osnice713279122/3
Osnice713279122/4
Osnice713279122/10
Osnice713279st.161
Osnice713279st.272
Osnice713279st.323