Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Dolní Jirčany736414540/1
Dolní Jirčany736414540/8
Dolní Jirčany736414540/9