Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Beroun6028685665
Beroun6028681195/5
Beroun6028681193/8
Beroun6028681193/11