Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Rybníky744018141
Rybníky74401887/5