Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Staré Benátky6021245083/3