Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Uhy773506245/23
Uhy773506245/8
Uhy773506243/1
Uhy773506243,2
Uhy773506243,3
Uhy773506650