Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Hostěradice662861212
Hostěradice662861437
Hostěradice662861449