Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Nymburk708232974/4