Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Nová Ves u Prahy705411107/1
Nová Ves u Prahy705411107/2