Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Libiš703621283/5