Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Dubno633682429
Dubno633682430
Dubno633682431