Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Libiš703621457/1
Libiš703621457/2