Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Písty u Nymburka721026276