Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Sojovice752169465
Sojovice752169462/2
Sojovice752169463/5
Sojovice752169609/9