Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Chabeřice650528684/4