Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Kamenné Žehrovice66284435/3