Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Hostín u Vojkovic64576124/1
Hostín u Vojkovic64576125/2