Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Dobříš62796818/1
Dobříš627968546/1
Dobříš627968254/3