Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Poděbrady7234953284/1