Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Chržín65443485/1
Chržín65443486
Chržín65443489/1
Chržín65443490/1
Chržín65443491/1
Chržín65443492/1
Chržín654434121/6
Chržín654434121/7
Chržín654434121/8
Chržín654434121/9
Chržín654434121/15
Chržín654434121/24
Chržín654434121/25
Chržín654434121/26
Chržín654434121/27
Chržín654434121/28
Chržín654434121/30
Chržín654434121/31
Chržín654434121/32
Chržín654434124/4
Chržín654434119
Chržín654434121/29
Chržín654434118
Chržín654434123
Chržín654434124/1
Chržín654434124/2
Chržín654434130/1
Chržín654434130/2
Chržín654434132