Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Přibyšice7358172076/1
Přibyšice7358172076/2
Přibyšice7358172077
Přibyšice7358172078/1
Přibyšice7358172078/2
Přibyšice7358172072/6
Přibyšice7358171375/15
Přibyšice7358171375/17
Přibyšice7358171375/19
Přibyšice7358171375/22
Přibyšice7358171375/2
Přibyšice7358171375/12
Přibyšice7358171375/14
Přibyšice7358171404/1
Přibyšice7358171405/3
Přibyšice7358171413/7
Přibyšice7358171415/7