Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Dubenec u Příbramě633364429/1
Dubenec u Příbramě633364431/2
Dubenec u Příbramě633364431/5
Dubenec u Příbramě633364431/12
Dubenec u Příbramě633364431/13
Dubno633682350/1