Zobrazit dle přijímaných odpadů
Komunální odpady
Ostatní i
Z toho komunální odpady:
Odpady ze zahrad a parků i
Kaly ze septiků a žump i
Objemný odpad i
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven i
Vytříděné využitelné složky (papír, sklo, plasty - vč. obalů) i
Nebezpečné i
Odpady ze zdravotnictví
Ostatní i
Nebezpečné i
Odpady z veterinární péče
Ostatní i
Nebezpečné i
Stavební odpady
Ostatní i
Nebezpečné i
Z toho zemina ze staveb a terénních úprav
Ostatní i
Nebezpečné i
Z toho Stavební materiál s obsahem azbestu
Stavební materiál s obsahem azbestu (např. eternitová krytina) i
Odpady z údržby a demontáže vozidel
Ostatní i
Nebezpečné i
Baterie a akumulátory, které nejsou součástí KO
Ostatní i
Nebezpečné i
Elektroodpady
Ostatní i
Nebezpečné i
Autovraky
Autovraky i

Omezení zobrazených dat na vybranou základní územní jednotku:

Omezení zobrazených dat na vybranou obec s rozšířenou působností:

Omezení zobrazených dat na vybraný Okres:
 

Vytvořil © 2000-2019 inisoft s.r.o.
inisoft
Verze 9.3.3.0
poslední editace databáze: 7.2.2018 8:49:10