Detail zařízení

Identifikační kódCZS02008
IČ provozovatele28209320
Název provozovatelePTÁČEK a.s.
ZÚJ provozovatele539864
UliceŽitavského 499
PSČ15600
ObecPraha-Zbraslav
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
11.1.0Sběr odpaduKody

Povolené odpady technologie: 11.1.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
020106OZvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku
150106OSměsné obaly
150110NObaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
160213NVyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12
160214OVyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
170101OBeton
170102OCihly
170103OTašky a keramické výrobky
170106NSměsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
170107OSměsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
170201ODřevo
170202OSklo
170203OPlasty
170301NAsfaltové směsi obsahující dehet
170302OAsfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
170409NKovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
170503NZemina a kamení obsahující nebezpečné látky
170504OZemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
170506OVytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
170507NŠtěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
170508OŠtěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
170603NJiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
170604OIzolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
170605NStavební materiály obsahující azbest
170802OStavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
170904OSměsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
200138ODřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
200203OJiný biologicky nerozložitelný odpad
200301OSměsný komunální odpad
200303OUliční smetky
200307OObjemný odpad
200399O/NKomunální odpady jinak blíže neurčené
200399OKomunální odpady jinak blíže neurčené