Detail zařízení

Identifikační kódCZS01816
IČ provozovatele62414402
Název provozovatelePurum s.r.o.
ZÚJ provozovatele540765
UliceAreál ÚVR
PSČ25210
ObecMníšek pod Brdy
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
12.2.0Skladování odpadu nebezpečných odpadůKody

Povolené odpady technologie: 12.2.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
010307NJiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky
010407NOdpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky
030201NNehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva
030202NChlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva
030203NOrganokovová činidla k impregnaci dřeva
030204NAnorganická činidla k impregnaci dřeva
030205NJiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky
040214NOdpady z apretace obsahující organická rozpouštědla
040216NBarviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky
040219NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
050103NKaly ze dna nádrží na ropné látky
050104NKyselé alkylové kaly
050105NUniklé (rozlité) ropné látky
050106NRopné kaly z údržby zařízení
050107NKyselé dehty
050108NJiné dehty
050109NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
050112NRopa obsahující kyseliny
060101NKyselina sírová a kyselina siřičitá
060102NKyselina chlorovodíková
060103NKyselina fluorovodíková
060104NKyselina fosforečná a kyselina fosforitá
060105NKyselina dusičná a kyselina dusitá
060106NJiné kyseliny
060201NHydroxid vápenatý
060203NHydroxid amonný
060204NHydroxid sodný a hydroxid draselný
060205NJiné alkálie
060405NOdpady obsahující Jiné těžké kovy
060502NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
060704NRoztoky a kyseliny
061002NOdpady obsahující nebezpečné látky
061301NAnorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy
070201NPromývací vody a matečné louhy
070203NOrganická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070204NJiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070207NHalogenované destilační a reakční zbytky
070208NJiné destilační a reakční zbytky
070211NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070214NOdpady přísad obsahující nebezpečné látky
070301NPromývací vody a matečné louhy
070303NOrganická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070304NJiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070307NHalogenované destilační a reakční zbytky
070308NJiné destilační a reakční zbytky
070311NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070401NPromývací vody a matečné louhy
070403NOrganická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070404NJiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070407NHalogenované destilační a reakční zbytky
070408NJiné destilační a reakční zbytky
070411NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070501NPromývací vody a matečné louhy
070503NOrganická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070504NJiné organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070507NHalogenované destilační a reakční zbytky
070508NJiné destilační a reakční zbytky
070511NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070601NPromývací vody a matečné louhy
070603NOrganická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070604NJiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070607NHalogenované destilační a reakční zbytky
070608NOstatní destilační a reakční zbytky
070611NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070701NPromývací vody a matečné louhy
070703NOrganická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070704NJiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070707NHalogenované destilační a reakční zbytky
070708NJiné destilační a reakční zbytky
070711NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
080111NOdpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080113NKaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080115NVodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
080117NOdpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080119NVodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
080121NOdpadní odstraňovače barev nebo laků
080312NOdpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky
080314NKaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky
080316NOdpadní leptací roztoky
080317NOdpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky
080319NDisperzní olej
080409NOdpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080411NKaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080413NVodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080415NOdpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami
080417NKalafunový olej
080501NOdpadní isokyanáty
090101NVodné roztoky vývojek a aktivátorů
090102NVodné roztoky vývojek ofsetových desek
090103NRoztoky vývojek v rozpouštědlech
090104NRoztoky ustalovačů
090105NBělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů
090106NOdpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku
090113NOdpadní vody ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedený pod číslem 09 01 06
100109NKyselina sírová
100120NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
100122NVodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky
100211NOdpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
100327NOdpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
100409NOdpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
100508NOdpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
100609NOdpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
100707NOdpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
100819NOdpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
110105NKyselé mořicí roztoky
110106NKyseliny blíže nespecifikované
110107NAlkalické mořicí roztoky
110111NOplachové vody obsahující nebezpečné látky
110113NOdpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky
110115NVýluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů obsahující nebezpečné látky
110198NJiné odpady obsahující nebezpečné látky
110207NJiné odpady obsahující nebezpečné látky
120106NOdpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
120107NOdpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
120108NOdpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny
120109NOdpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
120110NSyntetické řezné oleje
120112NUpotřebené vosky a tuky
120118NKovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej
120119NSnadno biologicky rozložitelný řezný olej
120301NPrací vody
120302NOdpady z odmašťování vodní parou
130104NChlorované emulze
130105NNechlorované emulze
130109NChlorované hydraulické minerální oleje
130110NNechlorované hydraulické minerální oleje
130111NSyntetické hydraulické oleje
130112NSnadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje
130113NJiné hydraulické oleje
130204NChlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
130205NNechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
130206NSyntetické motorové, převodové a mazací oleje
130207NSnadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
130208NJiné motorové, převodové a mazací oleje
130306NMinerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod číslem 13 03 01
130307NMinerální nechlorované izolační a teplonosné oleje
130308NSyntetické izolační a teplonosné oleje
130309NSnadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje
130310NJiné izolační a teplonosné oleje
130502NKaly z odlučovačů oleje
130503NKaly z lapáků nečistot
130506NOlej z odlučovačů oleje
130507NZaolejovaná voda z odlučovačů oleje
130701NTopný olej a motorová nafta
130702NMotorový benzín
130703NJiná paliva (včetně směsí)
130801NOdsolené kaly nebo emulze
130802NJiné emulze
140601NChlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC), hydrofluorouhlovodíky (HFC)
140602NJiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
140603NJiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
160107NOlejové filtry
160113NBrzdové kapaliny
160114NNemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
160211NVyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC)
160213NVyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12
160303NAnorganické odpady obsahující nebezpečné látky
160305NOrganické odpady obsahující nebezpečné látky
160506NLaboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160507NVyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160508NVyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160601NOlověné akumulátory
160602NNikl-kadmiové baterie a akumulátory
160606NOdděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů
160708NOdpady obsahující ropné látky
160709NOdpady obsahující jiné nebezpečné látky
160806NUpotřebené kapaliny použité jako katalyzátory
161001NOdpadní vody obsahující nebezpečné látky
161003NVodné koncentráty obsahující nebezpečné látky
190106NOdpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody
190205NKaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky
190207NOlej a koncentráty ze separace
190208NKapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky
190211NJiné odpady obsahující nebezpečné látky
190807NRoztoky a kaly z regenerace iontoměničů
190810NSměs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09
190811NKaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
190813NKaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
191102NKyselé dehty
191103NOdpadní voda z regenerace olejů
191105NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
191305NKaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
191307NJiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
200113NRozpouštědla
200114NKyseliny
200115NZásady
200117NFotochemikálie
200119NPesticidy
200123NVyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
200126NOlej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
200127NBarvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
200129NDetergenty obsahující nebezpečné látky
200133NBaterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie