Detail zařízení

Identifikační kódCZS01804
IČ provozovatele02729547
Název provozovateleFREKO TRANS a.s.
ZÚJ provozovatele500224
UliceTeplárenská 602/9
PSČ10800
ObecPraha 10
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
11.1.0Sběr odpaduKody

Povolené odpady technologie: 11.1.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
010101OOdpady z těžby rudných nerostů
010102OOdpady z těžby nerudných nerostů
010306OJiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
010408OOdpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
010409OOdpadní písek a jíl
010504OVrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu
020101OKaly z praní a z čištění
020103OOdpad rostlinných pletiv
020104OOdpadní plasty (kromě obalů)
020305OKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
030105OPiliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
040222OOdpady ze zpracovaných textilních vláken
050117OAsfalt
080318OOdpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17
100102OPopílek ze spalování uhlí
150101OPapírové a lepenkové obaly
150102OPlastové obaly
150103ODřevěné obaly
150104OKovové obaly
150105OKompozitní obaly
150106OSměsné obaly
150203OAbsorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
160103OPneumatiky
160214OVyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
170101OBeton
170102OCihly
170107OSměsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
170201ODřevo
170202OSklo
170203OPlasty
170302OAsfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
170407OSměsné kovy
170411OKabely neuvedené pod číslem 17 04 10
170504OZemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
170506OVytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
170508OŠtěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
170604OIzolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
170802OStavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
170901NStavební a demoliční odpady obsahující rtuť
170904OSměsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
200136OVyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
200203OJiný biologicky nerozložitelný odpad
200302OOdpad z tržišť
200307OObjemný odpad