Detail zařízení

Identifikační kódCZS01765
IČ provozovatele24138673
Název provozovateleEltex International s.r.o.
ZÚJ provozovatele541656
Ulicek.ú. Rakovník
PSČ26901
ObecRakovník
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
11.1.0Sběr odpaduKody

Povolené odpady technologie: 11.1.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
020104OOdpadní plasty (kromě obalů)
020110OKovové odpady
030105OPiliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
040108OOdpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom
070213OPlastový odpad
120101OPiliny a třísky železných kovů
120102OÚlet železných kovů
120103OPiliny a třísky neželezných kovů
120104OÚlet neželezných kovů
120105OPlastové hobliny a třísky
150101OPapírové a lepenkové obaly
150102OPlastové obaly
150103ODřevěné obaly
150104OKovové obaly
150105OKompozitní obaly
150106OSměsné obaly
150107OSkleněné obaly
150109OTextilní obaly
150203OAbsorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
160103OPneumatiky
160117OŽelezné kovy
160118ONeželezné kovy
160119OPlasty
160214OVyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
160216OJiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15
170203OPlasty
170401OMěď, bronz, mosaz
170402OHliník
170405OŽelezo a ocel
170406OCín
170407OSměsné kovy
170411OKabely neuvedené pod číslem 17 04 10
170904OSměsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
191001OŽelezný a ocelový odpad
191002ONeželezný odpad
191202OŽelezné kovy
191203ONeželezné kovy
191204OPlasty a kaučuk
191205OSklo
191207ODřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
191208OTextil
191210OSpalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)
191212OJiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11
200101OPapír a lepenka
200102OSklo
200111OTextilní materiály
200134OBaterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
200136OVyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
200138ODřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
200139OPlasty
200140OKovy