Detail zařízení

Identifikační kódCZS01645
IČ provozovatele24675911
Název provozovateleVYPE GROUP a.s.
ZÚJ provozovatele547034
UliceLáskova 1793/21
PSČ14800
ObecPraha 11
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
11.1.0Sběr odpaduKody

Povolené odpady technologie: 11.1.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
010306OJiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
010408OOdpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
010409OOdpadní písek a jíl
020103OOdpad rostlinných pletiv
020104OOdpadní plasty (kromě obalů)
020303OOdpady z extrakce rozpouštědly
020304OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020501OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020601OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020704OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
030105OPiliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
030301OOdpadní kůra a dřevo
040209OOdpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)
040221OOdpady z nezpracovaných textilních vláken
040222OOdpady ze zpracovaných textilních vláken
080410OJiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09
100101OŠkvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
101103OOdpadní materiály na bázi skelných vláken
150101OPapírové a lepenkové obaly
150102OPlastové obaly
150103ODřevěné obaly
150104OKovové obaly
150105OKompozitní obaly
150106OSměsné obaly
160119OPlasty
160120OSklo
161104OJiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03
170101OBeton
170102OCihly
170103OTašky a keramické výrobky
170107OSměsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
170201ODřevo
170202OSklo
170203OPlasty
170302OAsfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
170504OZemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
170505NVytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
170506OVytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
170604OIzolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
170802OStavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
170904OSměsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
190802OOdpady z lapáků písku
190805OKaly z čištění komunálních odpadních vod
190902OKaly z čiření vody
190905ONasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
191004OLehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03
200203OJiný biologicky nerozložitelný odpad
200301OSměsný komunální odpad
200302OOdpad z tržišť
200303OUliční smetky
200307OObjemný odpad