Detail zařízení

Identifikační kódCZS01631
IČ provozovatele49704605
Název provozovateleMTC Trading, s.r.o.
ZÚJ provozovatele547107
UliceKe Kamýku 447/23
PSČ14200
ObecPraha 12
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
11.1.0Sběr odpaduKody

Povolené odpady technologie: 11.1.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
100401NStrusky (z prvního a druhého tavení)
100402NPěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
100405NJiný úlet a prach
110302NJiné odpady
110599OOdpady jinak blíže neurčené
120101OPiliny a třísky železných kovů
120102OÚlet železných kovů
120103OPiliny a třísky neželezných kovů
120104OÚlet neželezných kovů
160117OŽelezné kovy
160118ONeželezné kovy
160122OSoučástky jinak blíže neurčené
160199OOdpady jinak blíže neurčené
160214OVyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
160216OJiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15
160601NOlověné akumulátory
160801OUpotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
160803OUpotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
170103OTašky a keramické výrobky
170401OMěď, bronz, mosaz
170402OHliník
170403OOlovo
170404OZinek
170405OŽelezo a ocel
170406OCín
170407OSměsné kovy
170411OKabely neuvedené pod číslem 17 04 10
170504OZemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
170604OIzolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
170904OSměsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
191202OŽelezné kovy
191203ONeželezné kovy
191212OJiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11
200140OKovy