Detail zařízení

Identifikační kódCZS01585
IČ provozovatele29268966
Název provozovateleFEKO - LT s.r.o.
ZÚJ provozovatele500097
UliceProkopova 148/15
PSČ13000
ObecPraha 3
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
11.1.0Sběr odpaduKody

Povolené odpady technologie: 11.1.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
010504OVrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu
010505NVrtné kaly a odpady obsahující ropné látky
010506NVrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky
020101OKaly z praní a z čištění
020106OZvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku
020201OKaly z praní a z čištění
020203OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020204OKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020301OKaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
020304OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020305OKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020501OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020502OKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020601OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020603OKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020701OOdpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
020702OOdpady z destilace lihovin
020703OOdpady z chemického zpracování
020704OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020705OKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
030305OKaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru
030311OKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10
040102OOdpad z loužení
040107OKaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
040210OOrganické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)
050103NKaly ze dna nádrží na ropné látky
060502NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
060503OJiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02
060603OOdpady obsahující Jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02
070104NJiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
070112OJiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 01 11
070412OJiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 04 11
070511NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
070612OJiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 06 11
070712OJiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 07 11
080116OJiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15
080119NVodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
080202OVodné kaly obsahující keramické materiály
080203OVodné suspenze obsahující keramické materiály
080416OJiné odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedený pod číslem 08 04 15
100101OŠkvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
100102OPopílek ze spalování uhlí
100103OPopílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva
100104NPopílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů
100114NŠkvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky
100115OŠkvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14
100120NKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
100121OJiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 01 20
101114OKaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13
101203OÚlet a prach
101213OKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
101306OÚlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13 13)
101314OOdpadní beton a betonový kal
120107NOdpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
120109NOdpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
120301NPrací vody
120302NOdpady z odmašťování vodní parou
130104NChlorované emulze
130105NNechlorované emulze
130109NChlorované hydraulické minerální oleje
130110NNechlorované hydraulické minerální oleje
130111NSyntetické hydraulické oleje
130112NSnadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje
130113NJiné hydraulické oleje
130204NChlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
130205NNechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
130206NSyntetické motorové, převodové a mazací oleje
130207NSnadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
130208NJiné motorové, převodové a mazací oleje
130401NOleje ze dna lodí vnitrozemské plavby
130402NOleje z kanalizace přístavních mol
130403NOleje ze dna jiných lodí
130501NPevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
130502NKaly z odlučovačů oleje
130503NKaly z lapáků nečistot
130506NOlej z odlučovačů oleje
130507NZaolejovaná voda z odlučovačů oleje
130508NSměsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje
130701NTopný olej a motorová nafta
130702NMotorový benzín
130703NJiná paliva (včetně směsí)
130801NOdsolené kaly nebo emulze
130802NJiné emulze
150202NAbsorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
150203OAbsorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
160708NOdpady obsahující ropné látky
160709NOdpady obsahující jiné nebezpečné látky
161001NOdpadní vody obsahující nebezpečné látky
161002OOdpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01
161003NVodné koncentráty obsahující nebezpečné látky
161004OVodné koncentráty neuvedené pod číslem 16 10 03
170101OBeton
170102OCihly
170103OTašky a keramické výrobky
170107OSměsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
170904OSměsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
190111NPopel a struska obsahující nebezpečné látky
190112OJiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11
190114OJiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13
190116OKotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15
190502ONezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu
190503OKompost nevyhovující jakosti
190702NPrůsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky
190703OPrůsaková voda ze skládek neuvedená pod číslem 19 07 02
190801OShrabky z česlí
190802OOdpady z lapáků písku
190805OKaly z čištění komunálních odpadních vod
190806NNasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
190807NRoztoky a kaly z regenerace iontoměničů
190808NOdpad z membránového systému obsahující těžké kovy
190809OSměs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
190810NSměs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09
190812OKaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11
190814OKaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13
190901OPevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
190902OKaly z čiření vody
190903OKaly z dekarbonizace
190904OUpotřebené aktivní uhlí
191106OKaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 19 11 05
191303NKaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
191304OKaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03
191305NKaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
191306OKaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05
191307NJiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
191308OJiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod číslem 19 13 07
200115NZásady
200125OJedlý olej a tuk
200126NOlej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
200304OKal ze septiků a žump
200306OOdpad z čištění kanalizace