Detail zařízení

Identifikační kódCZS01533
IČ provozovatele27238695
Název provozovateleSKLÁDKA KLÁŠTER s.r.o.
ZÚJ provozovatele536024
UliceKlášter Hradiště nad Jizerou 2
PSČ29415
ObecKlášter Hradiště nad Jizerou
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
8.6.0Zařízení S-OO3 (ostatní odpad)Kody
5.6.0Využití odpadu k rekultivaciKody

Povolené odpady technologie: 8.6.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
010306OJiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
010408OOdpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
010409OOdpadní písek a jíl
020104OOdpadní plasty (kromě obalů)
020109OAgrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08
030105OPiliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
040209OOdpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)
070213OPlastový odpad
100101OŠkvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
100102OPopílek ze spalování uhlí
100103OPopílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva
100117OPopílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 16
100906OLicí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05
101103OOdpadní materiály na bázi skelných vláken
101105OÚlet a prach
101110OOdpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 10 11 09
101112OOdpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11
101201OOdpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním
101203OÚlet a prach
101206OVyřazené formy
101301OOdpad surovin před tepelným zpracováním
120105OPlastové hobliny a třísky
120121OUpotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20
150101OPapírové a lepenkové obaly
150102OPlastové obaly
150105OKompozitní obaly
150106OSměsné obaly
150107OSkleněné obaly
150109OTextilní obaly
160119OPlasty
160120OSklo
160122OSoučástky jinak blíže neurčené
161106OVyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05
170101OBeton
170102OCihly
170103OTašky a keramické výrobky
170107OSměsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
170202OSklo
170203OPlasty
170302OAsfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
170504OZemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
170506OVytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
170508OŠtěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
170604OIzolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
170904OSměsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
190203OUpravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné
190401OVitrifikovaný odpad
190501ONezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu
190801OShrabky z česlí
190802OOdpady z lapáků písku
190901OPevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
191201OPapír a lepenka
191204OPlasty a kaučuk
191205OSklo
191208OTextil
191209ONerosty (např. písek, kameny)
191210OSpalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)
191212OJiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11
191302OPevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01
191304OKaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03
191306OKaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05
200101OPapír a lepenka
200102OSklo
200139OPlasty
200202OZemina a kameny
200203OJiný biologicky nerozložitelný odpad
200301OSměsný komunální odpad
200302OOdpad z tržišť
200303OUliční smetky
200306OOdpad z čištění kanalizace
200307OObjemný odpad
200399OKomunální odpady jinak blíže neurčené