Detail zařízení

Identifikační kódCZS01528
IČ provozovatele87253232
Název provozovateleGabriela Adamcová
ZÚJ provozovatele537888
UliceKouřimská 3
PSČ28911
ObecTatce
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
11.1.0Sběr odpaduKody

Povolené odpady technologie: 11.1.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
010408OOdpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
010409OOdpadní písek a jíl
020104OOdpadní plasty (kromě obalů)
020304OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020601OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020704OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
030105OPiliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
030301OOdpadní kůra a dřevo
040222OOdpady ze zpracovaných textilních vláken
100101OŠkvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
100201OOdpady ze zpracování strusky
101103OOdpadní materiály na bázi skelných vláken
101112OOdpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11
101311OOdpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10
150101OPapírové a lepenkové obaly
150102OPlastové obaly
150103ODřevěné obaly
150104OKovové obaly
150105OKompozitní obaly
161104OJiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03
170101OBeton
170102OCihly
170103OTašky a keramické výrobky
170107OSměsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
170201ODřevo
170202OSklo
170203OPlasty
170302OAsfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
170411OKabely neuvedené pod číslem 17 04 10
170504OZemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
170506OVytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
170604OIzolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
170904OSměsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
190801OShrabky z česlí
190802OOdpady z lapáků písku
190905ONasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
200203OJiný biologicky nerozložitelný odpad
200307OObjemný odpad