Detail zařízení

Identifikační kódCZS01466
IČ provozovatele26185733
Název provozovateleJAKOBE a.s.
ZÚJ provozovatele500208
UliceŠtorchova 4003/2
PSČ18000
ObecPraha 8
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
11.1.0Sběr odpaduKody

Povolené odpady technologie: 11.1.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
010410ONerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07
020203OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020501OSuroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
030301OOdpadní kůra a dřevo
030308OOdpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
070213OPlastový odpad
150101OPapírové a lepenkové obaly
150102OPlastové obaly
150103ODřevěné obaly
150104OKovové obaly
150105OKompozitní obaly
150106OSměsné obaly
150107OSkleněné obaly
150109OTextilní obaly
160119OPlasty
160120OSklo
170101OBeton
170102OCihly
170103OTašky a keramické výrobky
170107OSměsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
170201ODřevo
170202OSklo
170203OPlasty
170301NAsfaltové směsi obsahující dehet
170302OAsfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
170401OMěď, bronz, mosaz
170402OHliník
170404OZinek
170405OŽelezo a ocel
170407OSměsné kovy
170409NKovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
170411OKabely neuvedené pod číslem 17 04 10
170504OZemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
170506OVytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
170601NIzolační materiál s obsahem azbestu
170604OIzolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
170605NStavební materiály obsahující azbest
170802OStavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
170904OSměsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
191201OPapír a lepenka
191204OPlasty a kaučuk
191205OSklo
191207ODřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
200101OPapír a lepenka
200102OSklo
200138ODřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
200139OPlasty
200140OKovy
200201OBiologicky rozložitelný odpad
200202OZemina a kameny
200203OJiný biologicky nerozložitelný odpad
200307OObjemný odpad