Detail zařízení

Identifikační kódCZS01449
IČ provozovatele00067733
Název provozovateleTechnické služby města Roztoky
ZÚJ provozovatele539627
UliceLidická 1642
PSČ25200
ObecRoztoky
Datum platnosti

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
11.2.0Sběrný dvůrKody

Povolené odpady technologie: 11.2.0

KódKategorieNázev odpaduPoznámka
130110NNechlorované hydraulické minerální oleje
130206NSyntetické motorové, převodové a mazací oleje
130208NJiné motorové, převodové a mazací oleje
150105OKompozitní obaly
150110NObaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150202NAbsorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
160103OPneumatiky
160107NOlejové filtry
160113NBrzdové kapaliny
160601NOlověné akumulátory
170101OBeton
170102OCihly
170103OTašky a keramické výrobky
170504OZemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
170506OVytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
200101OPapír a lepenka
200102OSklo
200108OBiologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
200114NKyseliny
200115NZásady
200117NFotochemikálie
200119NPesticidy
200121NZářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200123NVyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
200125OJedlý olej a tuk
200126NOlej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
200127NBarvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
200128OBarvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
200133NBaterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
200134OBaterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
200135NVyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
200136OVyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
200137NDřevo obsahující nebezpečné látky
200138ODřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
200139OPlasty
200140OKovy
200201OBiologicky rozložitelný odpad
200307OObjemný odpad